Súng ngắm (Sniper Rifle)

-16%
 Súng đạn thạch M82a1 DONG FANG HUI - Vua dòng 3z ( Có Sẵn Hàng Phục Vụ TẾT ) Súng đạn thạch M82a1 DONG FANG HUI - Vua dòng 3z ( Có Sẵn Hàng Phục Vụ TẾT )
3,200,000₫ 3,800,000₫
-7%
 Súng Đạn Thạch AWM 1:1 JieYing ( Có Sẵn Hàng Phục Vụ TẾT ) Súng Đạn Thạch AWM 1:1 JieYing ( Có Sẵn Hàng Phục Vụ TẾT )
1,999,999₫ 2,150,000₫
-12%
 Súng Đạn Thạch AWM 2019 - Gang Jiang ( Có Sẵn Hàng Phục Vụ TẾT ) Súng Đạn Thạch AWM 2019 - Gang Jiang ( Có Sẵn Hàng Phục Vụ TẾT )
749,999₫ 850,000₫
-11%
 Súng Đạn Thạch AWM 2019 Màu ĐEN LIMITED - CÓ SẴN HÀNG Súng Đạn Thạch AWM 2019 Màu ĐEN LIMITED - CÓ SẴN HÀNG
799,000₫ 900,000₫
-15%
 Súng Đạn Thạch Barrett - 3Z ( Có Sẵn Hàng Phục Vụ TẾT ) Súng Đạn Thạch Barrett - 3Z ( Có Sẵn Hàng Phục Vụ TẾT )
1,449,000₫ 1,700,000₫
-10%
 Súng Đạn Thạch M24 GJ E tron ( Có Sẵn Hàng ) Súng Đạn Thạch M24 GJ E tron ( Có Sẵn Hàng )
720,000₫ 800,000₫
-10%
 Súng Đạn Thạch M24 GJ Đen ( Có Sẵn Hàng ) Súng Đạn Thạch M24 GJ Đen ( Có Sẵn Hàng )
699,000₫ 780,000₫
-3%
 Súng Đạn Thạch M24 GJ Nâu ( Có Sẵn Hàng) Súng Đạn Thạch M24 GJ Nâu ( Có Sẵn Hàng)
699,000₫ 720,000₫
-11%
 Súng đạn thạch MSR - Hoa hậu dòng Sniper ( Có Sẵn Hàng Phục Vụ TẾT ) Súng đạn thạch MSR - Hoa hậu dòng Sniper ( Có Sẵn Hàng Phục Vụ TẾT )
3,099,000₫ 3,500,000₫
-11%
 Súng đạn thạch MSR ĐEN - Hoa hậu dòng Sniper ( Có Sẵn Hàng Phục Vụ TẾT ) Súng đạn thạch MSR ĐEN - Hoa hậu dòng Sniper ( Có Sẵn Hàng Phục Vụ TẾT )
3,099,000₫ 3,500,000₫
-6%
 Súng Đạn Thạch Reminton MSR - phiên bản văng Shell - Có Sẵn Hàng . Súng Đạn Thạch Reminton MSR - phiên bản văng Shell - Có Sẵn Hàng .
3,299,000₫ 3,500,000₫
-12%
 Súng Đạn Thạch SVD Dragonuv tỷ lệ 1 : 1 Súng Đạn Thạch SVD Dragonuv tỷ lệ 1 : 1
1,800,000₫ 2,050,000₫