Súng ngắm (Sniper Rifle)

Hết hàng
 Súng Đạn Thạch AWM 1:1  Súng Đạn Thạch AWM 1:1
1,950,000₫
Hết hàng
 Súng Đạn Thạch AWM 2018  Súng Đạn Thạch AWM 2018
549,000₫
-3%
 Súng Đạn Thạch AWM 2019  Súng Đạn Thạch AWM 2019
699,000₫ 720,000₫

Súng Đạn Thạch AWM 2019

699,000₫ 720,000₫

-8%
 Súng Đạn Thạch Barrett - 3Z  Súng Đạn Thạch Barrett - 3Z
1,750,000₫ 1,900,000₫

Súng Đạn Thạch Barrett - 3Z

1,750,000₫ 1,900,000₫

Hết hàng
 Súng Đạn Thạch M24 - bản dài  Súng Đạn Thạch M24 - bản dài
600,000₫
-10%
 Súng Đạn Thạch M24 - Tactical  Súng Đạn Thạch M24 - Tactical
649,000₫ 720,000₫
Hết hàng
 Súng Đạn Thạch ZM02  Súng Đạn Thạch ZM02
1,099,000₫