Súng ngắm (Sniper Rifle)

-13%
 Súng đạn thạch  M82a1 DONG FANG HUI - Vua dòng 3z  Súng đạn thạch  M82a1 DONG FANG HUI - Vua dòng 3z
3,299,000₫ 3,800,000₫
-7%
 Súng Đạn Thạch AWM 1:1 JieYing  Súng Đạn Thạch AWM 1:1 JieYing
1,999,000₫ 2,150,000₫

Súng Đạn Thạch AWM 1:1 JieYing

1,999,000₫ 2,150,000₫

-19%
 Súng Đạn Thạch AWM 2019 - Gang Jiang  Súng Đạn Thạch AWM 2019 - Gang Jiang
580,000₫ 720,000₫
-18%
 Súng Đạn Thạch Barrett - 3Z  Súng Đạn Thạch Barrett - 3Z
1,399,000₫ 1,700,000₫

Súng Đạn Thạch Barrett - 3Z

1,399,000₫ 1,700,000₫

 Súng Đạn Thạch M24 - Tactical - Đen  Súng Đạn Thạch M24 - Tactical - Đen
740,000₫
-23%
 Súng Đạn Thạch M24 GJ  Súng Đạn Thạch M24 GJ
599,000₫ 780,000₫

Súng Đạn Thạch M24 GJ

599,000₫ 780,000₫

-8%
 Súng đạn thạch MSR - Hoa hậu dòng Sniper  Súng đạn thạch MSR - Hoa hậu dòng Sniper
3,299,000₫ 3,600,000₫