Súng ngắm (Sniper Rifle)

-3%
 Súng Đạn Thạch AWM 1:1  Súng Đạn Thạch AWM 1:1
1,950,000₫ 2,000,000₫

Súng Đạn Thạch AWM 1:1

1,950,000₫ 2,000,000₫

-3%
 Súng Đạn Thạch AWM 2019  Súng Đạn Thạch AWM 2019
699,000₫ 720,000₫

Súng Đạn Thạch AWM 2019

699,000₫ 720,000₫

-8%
 Súng Đạn Thạch Barrett - 3Z  Súng Đạn Thạch Barrett - 3Z
1,750,000₫ 1,900,000₫

Súng Đạn Thạch Barrett - 3Z

1,750,000₫ 1,900,000₫

-7%
 Súng Đạn Thạch M24 - Tactical - Bạc  Súng Đạn Thạch M24 - Tactical - Bạc
670,000₫ 720,000₫
-7%
 Súng Đạn Thạch M24 - Tactical - Đen  Súng Đạn Thạch M24 - Tactical - Đen
670,000₫ 720,000₫