Súng ngắm (Sniper Rifle)

-2%
 Súng Đạn Thạch AWM 1:1  Súng Đạn Thạch AWM 1:1
2,099,000₫ 2,150,000₫

Súng Đạn Thạch AWM 1:1

2,099,000₫ 2,150,000₫

-3%
 Súng Đạn Thạch AWM 2019  Súng Đạn Thạch AWM 2019
699,000₫ 720,000₫

Súng Đạn Thạch AWM 2019

699,000₫ 720,000₫

-6%
 Súng Đạn Thạch Barrett - 3Z  Súng Đạn Thạch Barrett - 3Z
1,500,000₫ 1,600,000₫

Súng Đạn Thạch Barrett - 3Z

1,500,000₫ 1,600,000₫

 Súng Đạn Thạch M24 - Tactical - Bạc  Súng Đạn Thạch M24 - Tactical - Bạc
7,200,000₫
-3%
 Súng Đạn Thạch M24 - Tactical - Đen  Súng Đạn Thạch M24 - Tactical - Đen
720,000₫ 740,000₫
-10%
 Súng Đạn Thạch M24 GJ  Súng Đạn Thạch M24 GJ
699,000₫ 780,000₫

Súng Đạn Thạch M24 GJ

699,000₫ 780,000₫