Ras/Rail/Silencer

 Giảm Thanh Đầu Lâu  Giảm Thanh Đầu Lâu
350,000₫
 Giảm Thanh Hoa Lỗ  Giảm Thanh Hoa Lỗ
390,000₫
 Giảm Thanh KSC  Giảm Thanh KSC
350,000₫