phụ kiện độ ngoài

 Flash  Flash
80,000₫

Flash

80,000₫

 Grip dài gập  Grip dài gập
170,000₫
 Grip hoa rắn  Grip hoa rắn
145,000₫

Grip hoa rắn

145,000₫

 Grip nắm  Grip nắm
155,000₫

Grip nắm

155,000₫

 Grip Ngắn  Grip Ngắn
150,000₫

Grip Ngắn

150,000₫

 Grip tròn ngắn  Grip tròn ngắn
150,000₫
 Laser  Laser
80,000₫

Laser

80,000₫

 Scope Aimpoint  Scope Aimpoint
140,000₫

Scope Aimpoint

140,000₫

 Scope x4  Scope x4
120,000₫

Scope x4

120,000₫

 Scope X4  Scope X4
110,000₫

Scope X4

110,000₫