Phụ kiện

 Bia Đạn Tự Động Bia Đạn Tự Động
250,000₫
 Đạn Thường Đạn Thường
50,000₫
 Đạn Trắng Cứng Đạn Trắng Cứng
60,000₫
 Flash Flash
80,000₫

Flash

80,000₫

 Giảm Thanh Đầu Lâu Giảm Thanh Đầu Lâu
350,000₫
 Giảm Thanh Hoa Lỗ Giảm Thanh Hoa Lỗ
390,000₫
 Giảm Thanh KSC Giảm Thanh KSC
350,000₫
 Laser Laser
80,000₫

Laser

80,000₫

 mag ACR J10 mag ACR J10
250,000₫

mag ACR J10

250,000₫

 MAG Akm 47 MAG Akm 47
220,000₫

MAG Akm 47

220,000₫

 Mag Kriss Vector Mag Kriss Vector
220,000₫
 Mag M4SS Mag M4SS
200,000₫

Mag M4SS

200,000₫

 Pin 11.1V dài đỏ Pin 11.1V dài đỏ
180,000₫
 Pin Bmax 30c 2000mah Pin Bmax 30c 2000mah
280,000₫
 Pin bmax 30c 2800 mah Pin bmax 30c 2800 mah
330,000₫
 Sạc B3 Sạc B3
120,000₫

Sạc B3

120,000₫

 Sạc b3 - 20 w Sạc b3 - 20 w
200,000₫