Khác

 Bia Đạn Tự Động Bia Đạn Tự Động
250,000₫
 Chữ T J10 Chữ T J10
50,000₫

Chữ T J10

50,000₫

 Đạn Thường Đạn Thường
50,000₫
 Đạn Trắng Cứng Đạn Trắng Cứng
60,000₫
 mag ACR J10 mag ACR J10
250,000₫

mag ACR J10

250,000₫

 MAG Akm 47 MAG Akm 47
220,000₫

MAG Akm 47

220,000₫

 Mag Kriss Vector Mag Kriss Vector
220,000₫
 Mag M4SS Mag M4SS
200,000₫

Mag M4SS

200,000₫

 Mag Trống AR 15 Mag Trống AR 15
150,000₫
 Nòng nhôm 50cm Nòng nhôm 50cm
100,000₫
 pin 11.1V pin 11.1V
180,000₫

pin 11.1V

180,000₫

 Sạc B3 Sạc B3
120,000₫

Sạc B3

120,000₫